همنشینی با بختیاری‌ها خانه سنتی- فولبرد- سیاه‌چادری از عشق

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 29اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 1 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 29اُم هستید که در این …

Read More »

بخت آزمایی سفر در مهمانی کویر

بخت آزمایی سفر در مهمانی کویر سکوت بی انتهای کویر هر روح خسته و مشتاق سفری را وسوسه می کند تا تن به جاده بسپارد و بی درنگ هوای چیدن ستاره از دامن بی غل و غش آسمان این بخش از طبیعت اسراربرانگیز خدایی کند. اواخر اسفند که می شود …

Read More »

دریاچه نئور تا سوباتان خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن-گروه دوم

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 30اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 1 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 30اُم هستید که در این …

Read More »

دریاچه نئور تا سوباتان خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن-گروه اول

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 30اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 1 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 30اُم هستید که در این …

Read More »

دریاچه نئور تا سوباتان خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. ظرفیت تور محدود است. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 ظرفیت این تور محدود است. پیشنهاد می‌کنیم نسبت به خرید آنلاین یا رزرو 50% اقدام کنید. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به …

Read More »

دامنه‌های دالاهو هتل-اتوبوس VIP-دره اژدها تا آنوبانی‌نی

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. تور تکمیل است؛ اما “لیست انتظارش” هنوز باز است. می‌توانید از نوع ثبت‌نام، گزینه‌ی “لیست انتظار” را انتخاب کنید تا در صورت کنسل کردن دیگران، به شما سریعاً خبر دهیم. اگر قبلا رزرو کرده‌اید و به تایید فروش رسیده است، گزینه …

Read More »

دره شمخال تا آبشار قره‌ سو اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 4 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 27اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 4 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 4 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 27اُم هستید که در این …

Read More »

شلماش تا گراوان هتل-اتوبوس VIP-تجسم یک رویا

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. ظرفیت تور محدود است. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 ظرفیت این تور محدود است. پیشنهاد می‌کنیم نسبت به خرید آنلاین یا رزرو 50% اقدام کنید. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به …

Read More »

ییلاق یخکش و اسپه او خانه محلی-همسفر نسیم

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. به سادگی خرید آنلاین کنید. 24 ساعته ثبت‌نام کنید؛ همکاران ما در اسرع وقت و در ساعت اداری با شما تماس می‌گیرند. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7

Read More »

باداب سورت تا دریاچه چورت خانه محلی-فولبرد-بازی آب و رنگ-گروه اول

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 25اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 1 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 1 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 25اُم هستید که در این …

Read More »

باداب سورت تا دریاچه چورت خانه محلی-فولبرد-بازی آب و رنگ

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. به سادگی خرید آنلاین کنید. 24 ساعته ثبت‌نام کنید؛ همکاران ما در اسرع وقت و در ساعت اداری با شما تماس می‌گیرند. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به صورت اینترنتی …

Read More »

تخت سلیمان تا بهستان هتل-میراث جهانی

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. ظرفیت تور محدود است. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 ظرفیت این تور محدود است. پیشنهاد می‌کنیم نسبت به خرید آنلاین یا رزرو 50% اقدام کنید. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به …

Read More »

ییلاق آغوزحال کلبه روستایی-فولبرد-آرامش در دل جنگل

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. ظرفیت تور محدود است. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 ظرفیت این تور محدود است. پیشنهاد می‌کنیم نسبت به خرید آنلاین یا رزرو 50% اقدام کنید. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به …

Read More »

خلخال تا اسالم کلبه روستایی-اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب-گروه اول

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 2 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 29اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 2 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 2 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 29اُم هستید که در این …

Read More »

خلخال تا اسالم کلبه روستایی-اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. ظرفیت تور محدود است. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 ظرفیت این تور محدود است. پیشنهاد می‌کنیم نسبت به خرید آنلاین یا رزرو 50% اقدام کنید. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به …

Read More »

ارسباران تا کندوان اتوبوس VIP – هتل – ارس تا قلعه بابک

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 5 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 25اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 5 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 5 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 25اُم هستید که در این …

Read More »

ماسال خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. ظرفیت تور محدود است. 7 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. 7 ظرفیت این تور محدود است. پیشنهاد می‌کنیم نسبت به خرید آنلاین یا رزرو 50% اقدام کنید. 7 فقط در صورتی‌که قبلا به …

Read More »

کردستان اتوبوس VIP-پالنگان تا هورامان

لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید. این تور تنها 2 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 27اُم هستید که در این سفر شرکت می‌کنید. 2 با پرداخت 50% خیالتان راحت! جای شما در این سفر محفوظ است. این تور 2 نفر ظرفیت دارد. شما نفر 27اُم هستید که در این …

Read More »

جت لگ چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟

جت لگ چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟ اگر شما مرتب در حال سفر باشید، می دانید که حرکت بین منطقه های زمانی مختلف و تجربه جت لگ چه حسی دارد. این مشکلی قابل پیش بینی و آزاردهنده است، ولی روش هایی وجود دارد که مدت زمانی …

Read More »

۷ هشدار گمرکی به مسافران نوروزی برای سفرهای خارجی

۷ هشدار گمرکی به مسافران نوروزی برای سفرهای خارجی با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و افزایش سفرهای خارجی، گمرک ایران توصیه و هشدارهای لازم برای مسافران نوروزی را اعلام کرد. گمرک ایران در مهمترین توصیه خود از مسافران نوروزی درخواست کرد از تحویل گرفتن کالای دیگران خودداری کنند. …

Read More »

چین، ویتنام و سریلانکا، مقاصدی مناسب برای تور نوروز 97 شما

با نزدیک شدن به تعطیلات آخر سال بسیاری از خانواده ها قصد دارند تا همچون سال گذشته سفری لذت بخش را همراه با یکدیگر تجربه کنند؛ نوروز 97 بهترین زمان برای تجربه های هیجان انگیز و کشف دنیاهای جدید می باشد. دیدنی ها و جاذبه های بسیار معروف و مشهوری …

Read More »

هتل های سن پترزبورگ

هتل های سن پترزبورگ سنت پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می‌باشد که در منتهی‌الیه شمال‌غرب این کشور واقع شده‌است. سن پترزبورگ پرجمعیت‌ترین شهر اروپا پس از لندن پاریس و مسکو است. این شهر در سال ۱۷۰۳ به دستور و با نظارت پتر کبیر ساخته شد و از …

Read More »

۱۰ دلیل برای سفر به مسکو در زمستان

۱۰ دلیل برای سفر به مسکو در زمستان مسکو در زمستان تبدیل به یک اثر هنری می‍شود. سرزمینی خیالی اما در واقعیت. در زمستان پارک‍های زیبا، میدان‍ها و کلیسا‍ها را می‍بینید که با یک پودر سفید رنگ پوشیده شده‍اند و در طول مسیرتان می‍درخشند. اجازه ندهید درجه پایین هوا مانع …

Read More »

دفتر اطلاع‌رسانی گردشگری و تجارت صربستان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این دفتر اطلاع رسانی، دراگان تئودورویچ سفیر صربستان در ایران گفت: کارهای بسیار خوبی در ایران انجام داده‌ایم از جمله اینکه دیگر ویزا برای ورود مسافران ایرانی به صربستان نداریم و لغو شده است همچنین سفرهای هیات‌های تجاری و اقتصادی و فرهنگی زیادی …

Read More »

سفری ماجراجویانه به برزیل

کشورهای بسیاری زیادی در دنیا وجود دارد که می توان برای مسافرت و تفریح آن ها را انتخاب کرد، برخی از این کشورها به دلیل آداب و رسوم خود و برخی به خاطر بناهای تاریخ و جاذبه های طبیعی خود معروف می باشند. افراد با توجه به روحیه و نیاز …

Read More »

تور مشهد فاراگشت کوروش کبیر چه مزیتی دارد؟

همه ما واقف هستیم که انجام سفر موجب افزایش معرفت، شناخت و عبرت از گذشتگان می‌شود مثل سفر تور مشهد . اما در کنار این ویژگی‌ها، زیارت اهل بیت موجب می‌شود تا از اشتغال و مشغله ذهنی خود به دنیا کاسته و به امور معنوی توجه بیشتری داشته باشیم. در …

Read More »

سوکوبانجا Sokobanja کجاست ؟

نظرات: آیا میدانید سوکوبانجا کجاست ؟شهر سوکوبانجا (Sokobanja) در شرق کشورصربستان قرار دارد.صربستان به دلیل داشتن چشمه‌های آب گرم شهرت دارد و به همین دلیل در گذشته امپراتورهای رومی به آنجا سفر می‌کردند، افراد محلی و افراد مشهور به دلیل این آب‌های گرم به آنجا می‌آیند تا از خاصیت درمانی …

Read More »

صربستان آوای خوش دانوب

گشت در شهر زیبای بلگراد، بازدید از پارک کاله مگدان، بازدید از قلعه بلگراد، بازدید از از کلیسای سنت ساوا، گشت در شهر زیبای نوی ساد، تماشای چشم اندازهای زیبای رودخانه دانوب، بازدید از قلعه های باستانی،

Read More »

تور کربلا چرا اینقدر طرفدار دارد؟

سفر زیارتی به شهر کربلا با تور کربلا ائمه معصوم و امامان راشد، همانگونه که در زمان حیات خویش استوانه دین و محور انسانیت و پشتوانه حق و عدالت بودند، پس از شهادت نیز آرامگاه و زیارتگاه ایشان مأمنی برای حق و عدالت و فضیلت برشمرده می شود. پس هر …

Read More »

نظر شما درباره سفر به ویتنام و سریلانکا چیست؟

سریلانکا و ویتنام دو کشوری هستند که سفر به آنها در قالب تورهای نوروزی همواره مورد توجه توریست های ایرانی قرار داشته است. این دو کشور در قاره آسیا واقع شده اند و هر کدام در دوره های زمانی مختلف، جنگ ها و فرهنگ های خارجی بسیاری را دیده اند …

Read More »

خیابان کز میهایلوا چرا اینقدر معروف است؟

خیابان کز میهایلوا که به خیابان کز (Knez) نیز معروف است ،معروفترین خیابان پیاده روی در شهر بلگراد است.این خیابان از پارک کالمگدان و قلعه بلگراد شروع شده و میدان جمهوری عبور میکند و تا میدان ترازیجه ادامه دارد و یکی از بهترین مکان های شهر بلگراد به حساب می …

Read More »

موزه رترو چه چیزی را نمایش میدهد؟

موزه رترو وارنا در سال ۲۰۱۵ در شهر وارنا افتتاح شد. این موزه با نمایشگاه اختصاص داده شده به دوره سوسیالیسم از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹، جایگاه باور نکردنی برای بازدید در تور بلغارستان است. تصویری از موزه رتور وارنا در موزه رترو وارنا چه چیزی باید ببینیم؟ ماشین های …

Read More »

چرا باید به مالدیو سفر کنیم!؟

کشور جزیره ای مالدیو با ۴۲۷٬۰۰۰ نفر جمعیت در جنوب غربی هند واقع شده است و یکی از برترین مقاصد گردشگری در اقیانوس هند به شمار می رود. زبان رسمی کشور مالدیو دیوهی است و واحد پول آن نیز روفیه نام دارد. در این مقاله به بررسی کلی این کشور …

Read More »

هدف از ساخت رصدخانه جانتر مانتر چه بوده است؟

رصدخانه جانتر مانتر یک رصدخانه بین المللی است که در شهر جیپور واقع شده است.اصطلاح “جانتر مانتر” به معنای واقعی کلمه “ابزار اندازه گیری هماهنگی آسمان” است. در شهر جیپور، کاخ ها، معابد، باغ ها و حوضچه ها در جایگاه خود اهمیت دارند، اما رصدخانه نجومی که توسط پادشاه ساوایی …

Read More »

موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول در کدام منطقه است؟

موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول موزه ای منحصر به فرد در شهر استانبول است. موزه هنرهای ترکی و اسلمی استانبول در موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول چه کنیم؟ اطمینان حاصل کنید که از فرش دستباف Anatolian Uşak که در قیمت فرش این مجموعه واقع شده است در این …

Read More »

سفر به چین، رویای هر جهانگرد و توریست

چین کشوری دوست داشتنی‌ست؛ کشوری که زیبایی های آن را همه ما حداقل از صفحه نمایشگر تلویزیون دیده ایم! این کشور نیز همچون سرزمین ما ایران تاریخ دور و درازی دارد و از کهن ترین و قدیمی ترین کشورهای قاره آسیا محسوب می شود. با توجه به مراودات اقتصادی و …

Read More »

سالروز تاسیس هواپیمایی ملی ایران “هما”

هواپیمایی ایران هما | اگرچه تاریخچه پروازهای بازرگانی در ایران به سال‏های 1320و 30 خورشیدی باز می گردد اما در 5 اسفند سال 1340 بود که برای نخستین بار یک شرکت هواپیمایی بازرگانی ملی تاسیس گشت . این شرکت با نام بین المللی IRAN AIR و عنوان هواپیمایی ملی ایران …

Read More »

تجربه سفر با قطار در هند

همانطور که می دانید هند یکی از بزرگترین کشورهای قاره ی آسیا می باشد که دارای جاذبه گردشگری بسیار زیادی می باشد. رفت و آمد در این کشور مقداری سخت است و اگر بخواهید پیاده به فلات تبت سفر کنید چیزی در حدود یک سال طول می کشد که شما …

Read More »

سفری لذت بخش و اقتصادی به تایلند

کشور تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند واقع در جنوب شرقی آسیا؛ زبان رسمی کشور تایلند، زبان تایلندی و پایتخت این کشور شهر بانکوک می باشد که پرجمعیت ترین شهر این کشور نیز به حساب می آید. مذهب این کشور، بودایی است که بالغ بر 95 درصد این کشور را …

Read More »

اگر پاريس شهر عشق باشد، ايران كشور عشق است…

حدود يك سال پيش شركت Airbnb،که به عنوان بزرگترین کسب و کار توریستی دنیا شناخته می‌شود با انتشار عکس زیر در صفحه رسمی اینستاگرام خود، زیبایی‌ کشورمان را با اين جمله توصیف کرد: “اگر پاريس شهر عشق باشد، ايران كشور عشق است…” عکس منتشر شده از کاشی‌کاری بی‌نظیر کاخ گلستان …

Read More »

راهنمای سفر به استانبول

اگر قصد سفر به مقصدی به یادماندنی به همراه خانواده دارید چه جایی بهتر از پایتخت فرهنگ اروپا شهر زیبای استانبول. البته اشتباه نکنید عنوان پایتخت فرهنگی اروپا که در سال ۲۰۱۰ به این شهر اختصاص داده شد به این معنا نیست که فرهنگ اهالی استانبول فرهنگی اروپایی و کاملاً …

Read More »

با کاروان سبا در ترکیه – شهر باستانی آسپندوس و آمفی‌تئاترش

“برمبنای اسطوره‌های محلی آنتالیا سلطان بلقیس زمانی که به قصد ملاقات با سلیمان نبی در حرکت بود از دروازه هادریان عبور کرده و روز بسیار خوبی همراه با تفریح و سرگرمی را در کاخی در آسپندوس سپری کرده است.” ما هم پس از گذر از دروازه هادریان و مشاهده زیبایی‌ها …

Read More »

با کاروان سبا در ترکیه – گذر از دروازه هادریان آنتالیا

هرگاه بحث سفر به یک مکان پیش می‌آید شور و شوق آغاز سفر برای گردشگران عاشق مسافرت، هیجانی است وصف‌ناپذیر آغشته به هزاران سؤال مختلف. خصوصاً وقتی این عزم سفر به قصد مقصدی باشد که سرشار است از جاذبه‌های زیبای طبیعی، فرهنگی، تاریخی و حتی اسطوره‌ای. اسطوره‌ها اگر حتی ذره‌ای …

Read More »

سفر به کیش – یک تفریح علمی، فرهنگی و تاریخی در کیش

گاهی در طول سفر، با گردشگرانی آشنا می‌شویم که لذت سفر را برایمان دوچندان می‌کنند. نه، اشتباه نکنید. منظورم آن دسته از گردشگران پرانرژی و قبراقی که از همه چیز سوژه‌ی خنده و شوخی می‌سازند و بعضاً به ستون فقرات شتر هم می‌خندند نیست. درست است که گردش با آدم‌های …

Read More »